Стратегически приоритет 4: Укрепване на свързаността и достъпността на дестинацията

Действие 15: Насърчаване на приемането на принципите на универсалния дизайн

Приемането на принципите на универсален дизайн (т.е. правене на туристически атракции, настаняване и услуги достъпни за всички) ще даде възможност на по-широка група хора да се насладят на изживяването си от туризма в Килдър. Това включва младите, старите и тези с различни способности. Новите и съществуващите туристически предприятия ще бъдат насърчавани да възприемат принципите на универсален дизайн и щадящ възрастта дизайн в развитието и функционирането на своя бизнес.

 

Into Kildare ще си сътрудничи с мрежата за достъп на County Kildare и Съвета на окръг Kildare, за да насърчи туристическия бизнес да приеме принципите на универсалния дизайн.